Obec Hutisko-Solanec

Projekty obce

Na této stránce si Vás dovolujeme seznámit s
realizovanými projekty v naší obci a připravovanými investičními akcemi

     

Realizované projekty     

Spoločné predchádzanie rizikam v prihraničnom regione      

Oprava sociálního zázemí ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec  

Revitalizace  veřejného pohřebiště v obci Hutisko-Solanec    

Nové vybavení pro hasiče z dotace Zlínského kraje         

Dokončení revitalizace veřejného pohřebiště v obci Hutisko-Solanec

Projekt „My a Európska únia”

 

Restaurování památníku Charlotte Garrigue Masarykové

 

Bezbariérový chodník směr Vigantice podél silnice III/4867

 

Rekonstrukce chodníků a přechodu pro chodce u ZŠ a MŠ

 

Lesní cesta Karasova stezka - Grapka v obci Hutisko-Solanec

 

 

Připravované projekty

Projektové záměry obce jsou připravovány v souladu se schváleným místním programem obnovy venkova, který byl schválen a aktualizován Zastupitelstvem obce Hutisko-Solanec dne 15. 12. 2015 a na základě výsledků dotazníkového šetření provedeného v roce 2015. 

 

Místní program obnovy venkova obce Hutisko-Solanec

Dotazníkové šetření 

 

 

Bezbariérových chodník směr Soláň podél silnice II/481

Sběrný dvůr Hutisko-Solanec

Bytový dům Hutisko-Solanec

 

 

 

 Obecní úřad Hutisko-Solanec, Hutisko-Solanec 512, 756 62 Hutisko-Solanec.  |  Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO  -  běží na redakčním systému WebIdeal